AAC Agency Onroerend goed op Kreta
Koopprocedure
Home
Huizen
Te Huur
Bouwpercelen
Business
Koopprocedure
Links
Kaart van Lasithi

 

De procedure bij koop

1.De aankoopprijs:

 De prijs wordt aangegeven in euro en is exclusief de commissie (courtage) van de Griekse makelaar. De prijzen zijn precies gelijk aan die in Griekenland voor de lokale kopers. AAC agency werkt samen met de Griekse makelaars op basis van een gedeelde commissie. Belastingen, inclusief het honorarium voor de notaris , bedragen ongeveer 10-15%.

2.De aankoop:

 Over de meeste prijzen kan onderhandeld worden en wij of onze Griekse collega's zullen graag uw bod uitbrengen en proberen de voor u zo gunstig mogelijke prijs te bedingen. Wij loodsen u tussen de Griekse bureaucratie door rondom de lokale Griekse notaris, openen een bankrekening voor u, verzorgen offertes voor noodzakelijke werkzaamheden en stellen u in verbinding met aanbevolen lokale aannemers, architecten enz. Rondom de koop is het belangrijk dat u als opdrachtgever zo veel mogelijk relevante informatie ontvangt over het gebied en de panden. AAC agency zorgt voor de kadastrale gegevens, de beschikking over kennis ten aanzien van belastingen en plaatselijke voorzieningen, bouwkundige staat, taxaties, alsmede de eventuele juridische en fiscale aspecten. Ook het introduceren van de koper bij de autoriteiten ter plaatse en het verzorgen van contacten met leveranciers van nutsbedrijven (water en licht) hoort hierbij. AAC agency bemiddelt ook bij de aankoop van grotere objecten, zowel voor eigen gebruik, als voor representatieve of commerciele doeleinden (campings, hotels, restaurants, wijngaarden, e.d.).

Wanneer er een geschikt huis gevonden is en er overeenstemming over de prijs is bereikt, zal de makelaar u vragen een contract te tekenen en u vragen een waarborgsom te storten, die gebruikelijk tien procent van de aankoopsom bedraagt. Als echter een nieuw huis wordt verkocht "vanaf tekening" zal er een waarborgsom van tussen de twee en vijf procent verlangd worden. Wanneer de bouw van het huis nog niet voltooid is zal het contract de betalingstermijnen regelen gedurende de resterende aankoopperiode. In de meeste gevallen is de waarborgsom niet terugopeisbaar als de koper zich terugtrekt uit de transactie. Wanneer de verkoper zich zou terugtrekken uit de transactie, heeft de koper recht op restitutie van zijn eerste borgsom en zou hij een wettelijke procedure kunnen starten om het gehele bedrag terug te vorderen. Een getekend contract verplicht in feite beide partijen de koop ten uitvoer te brengen.

well-o-well.gif

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als u een lening in Griekenland overweegt is het noodzakelijk een Griekse bankrekening te openen om de betalingen m.b.t de lening te regelen. Dit kan gebeuren terwijl u op Kreta de huizen bezoekt of kan door ons geregeld worden bij uw terugkeer. Nadat het contract getekend is zullen de formaliteiten verzorgd worden door de notaris, hetgeen ook gebruikelijk is in Nederland. De notaris is een ambtenaar die optreedt namens beide partijen. Hij wordt door de verkoper aangewezen en door de koper betaald. Na een periode van doorgaans zes tot tien weken wordt het restsaldo van de koopprijs, vermeerderd met de wettelijke kosten, opgeeist door de notaris, zodat de transactie kan worden voltooid. Het is gebruikelijk dat zowel de koper als de verkoper aanwezig te zijn op het kantoor van de notaris voor het passeren van de uiteindelijke acte. Er kan echter ook gebruik gemaakt worden van een volmacht van 1 of beide partijen, waarbij u zich door een door de notaris aan te wijzen persoon laat vertegenwoordigen. De volmacht dient dan wel getekend te zijn in aanwezigheid van een notaris en teruggestuurd te worden naar het kantoor van de notaris voor de eerste termijn vervalt. In het geval er een huis gekocht wordt vanaf tekening met termijnbetalingen, wordt de acte getekend op het notariskantoor voordat de eerste termijn is voldaan. De vermelde verkoopprijzen zijn exclusief courtage. Over de prijs van nieuwe huizen die vanaf tekening gekocht worden valt niet te onderhandelen.

 

 
 

Andere kosten:

U wordt verantwoordelijk gesteld voor het betalen van de jaarlijkse lasten op het huis dat u koopt. Voor opstal- en inboedelverzekeringen gelden normaliter redelijke premies. Inbraak en gebreken komen zelden voor Ook hier kunnen wij u bijstaan in het regelen van verzekeringen.